รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ตอบ ข้อสงสัย ถาม-ตอบ การลดการกักตัวเข้าไทย

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ตอบ ข้อสงสัย ถาม-ตอบ การลดการกักตัวเข้าไทย

– เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการลดจำนวนวันกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย🇹🇭

วันนี้ทางเพจจึงได้รวบรวมคำถามสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการลดจำนวนวันกักตัว ว่าจะต้องปฎิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อคลายข้อสงสัยในการเดินทาง ดังนี้

(1) หากได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือ WHO กำหนด จะต้องทำการกักตัวกี่วัน สำหรับการเดินทางอากาศ (เครื่องบิน)
ตอบ : จะต้องทำการกักตัวไม่น้อยกว่า 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือ WHO กำหนด และจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวน 2 ครั้งระหว่างทำการกักตัว

(2) หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แล้วต้องการจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย สำหรับการเดินทางอากาศ (เครื่องบิน) จะต้องทำการกักตัวกี่วัน
ตอบ : จะต้องทำการกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวน 2 ครั้งระหว่างทำการกักตัว

(3) หากได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด หรือเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วได้รับการฉีดวัคซีนแค่ 1 เข็ม จะต้องทำการกักตัวกี่วัน
ตอบ : 10 วัน

(4) เด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯ เพื่อทำการกักตัวแบบ Quarantine จะต้องทำการกักตัวกี่วัน
ตอบ : ในกรณีที่เด็กยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องทำการกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน หากประสงค์จะทำการกักตัวร่วมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน และผู้ปกครองจะต้องทำการกักตัวอย่างน้อย 10 วันเช่นกัน

(5) สำหรับโครงการ “Sandbox” เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องทำการกักตัวกี่วัน
ตอบ : เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าพื้นที่โครงการ “Sandbox” พร้อมกับผู้ปกครองได้ และจะต้องอยู่ในพื้นที่โครงการ “Sandbox” ไม่น้อยกว่า 7 วัน

(6) หากได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด หรือได้รับการฉีดวัคซีนแค่ 1 เข็ม จะสามารถเข้าร่วมโครงการ “Sandbox” ได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ทุกกรณี เนื่องจากทุกคนที่เดินทางเข้าร่วมโครงการ “Sandbox” จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น

(7) หลังจากทำการกักตัวครบ 7 หรือ 10 วัน สามารถเดินทางไปไหนได้หรือไม่
ตอบ : หลังจากทำการกักตัวครบตามกำหนดแล้ว สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยตามกฎของจังหวัดปลายทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดปลายทางได้ที่ : www.moicovid.com

(8) สำหรับโครงการ “Sandbox” เช่น ภูเก็ต หรือ สมุย ได้ลดจำนวนวันกักตัวภายในจังหวัดด้วยหรือไม่
ตอบ : ได้ลดจาก 14 วัน เป็น 7 วัน เนื่องจากทุกคนที่เดินทางเข้าร่วมโครงการ “Sandbox” จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น

(9) หากทำการกักตัวในจังหวัดภูเก็ตครบ 7 วันแล้ว ต้องการจะเดินทางไปจังหวัดกรุงเทพฯ จะต้องทำการกักตัวอีกครั้งหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องทำการกักตัวแล้ว สามารถเดินทางไปกรุงเทพฯ ได้เลย หากอยู่ครบตามกำหนด

(10) การกักตัวในกรุงเทพฯ และการกักตัวในโครงการ “Sandbox” มีความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ : การกักตัวในกรุงเทพฯ เป็นการกักตัวแบบ Quarantine ภายในโรงแรม ห้ามออกไปไหนจนกว่าจะครบกำหนดของการกักตัว แต่สำหรับการกักตัวในโครงการ “Sandbox” เช่น ภูเก็ต หรือ สมุย จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้ หลังจากครบกำหนด 7 วัน จึงจะเดินทางออกไปจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้

(11) ในกรณีได้ทำการจองโรงแรมที่กักตัวเรียบร้อยแล้ว (ทำการจองแบบ 14 วัน) จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ : ในส่วนของเอกสารที่กักตัวจำเป็นต้องติดต่อกับทางโรงแรมเพื่อขอเงินคืนในส่วนต่าง และผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้รับเอกสาร COE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2564 สามารถใช้เอกสาร COE ฉบับเดิมในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องทำการขอเอกสารใหม่ และไม่ต้องทำการแจ้งขอแก้ไขเอกสาร COE โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยผู้เดินทางสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาลดหย่อนระยะเวลาวันกักตัว

(12) เอกสาร COE หรือใบรับรองการเข้าราชอาณาจักรไทยยังจำเป็นต้องขออยู่หรือไม่
ตอบ : จำเป็น เนื่องจาก COE เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

ที่มา Facebook Onroutetrip

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา