รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

อัปเดตมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

อัปเดตมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

✈️🇹🇭 การปรับมาตรการป้องกันโรค สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ตามมาตรการเข้าประเทศแบบใหม่✨

   ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ประเทศไทยได้ประกาศปิดประเทศห้ามทำการเดินทาง และผ่อนคลายมาตรการเดินทางอยู่เป็นระยะๆ ตลอดเวลา 3 ปี จนมาถึงวันนี้ ทางรัฐบาลได้ตัดสินใจให้ทำการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีการกักตัว ไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนบิน และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย 

     ทางเพจเลยจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน และมีรายละเอียดดังนี้

• 🔻กลุ่มที่ 1 คือ ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ตามที่มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยกำหนด คือ จำนวน 2 เข็ม (สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ 1 เข็มสำหรับ Johnson & Johnson และตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดถึงวันหมดอายุของวัคซีนที่ฉีดเป็นเข็มที่ 2 

     ▪️กลุ่มนี้สามารถได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ประเทศต้นทางที่จะเดินทางมา ไม่ต้องทำการจองโรงแรม ไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงไทย และไม่ต้องรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 

     ▪️ซึ่งหมายความว่า เมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศไทย คุณสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ จะทำการต่อเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ก็ได้ แต่ทางรัฐบาลไทยขอความร่วมมือ และแนะนำให้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง และคนรอบข้าง 

     ▪️เมื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองเสร็จแล้ว ไม่ต้องส่งรายงานผลไปที่ไหน แต่หากคุณเกิดติดเชื้อโควิด-19 สำหรับชาวไทย ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาตามความรับผิดชอบของบุคคล แต่สำหรับชาวต่างชาติ คุณต้องทำการติดต่อกับบริษัทประกันที่ซื้อเอาไว้ เนื่องจากก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ชาวต่างชาติจำเป็นต้องซื้อประกันตามข้อกำหนดของทางรัฐบาลไทย

• 🔻กลุ่มที่ 2 คือ ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบตามที่มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยกำหนด

     ▪️ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่อยากทำการกักตัวเป็นเวลา 5 วันภายในโรงแรม ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และทำการลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะได้รับสิทธิเดินทางเข้าประเทศไทยได้เช่นเดียวกันกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน (กลุ่มที่ 1 )

     ▪️แต่สำหรับผู้เดินทางบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ และไม่อยากทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย ผู้เดินทางก็จะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 5 วัน และในระหว่างการกักตัว ก็ไม่สามารถออกจากห้องได้จนกว่าจะครบตามระยะเวลาที่ทางรัฐบาลไทยกำหนด

📌 รายละเอียดเกี่ยวกับ Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ และสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยของแต่ละกลุ่มที่แอดมินกล่าวมาข้างต้น

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา