รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

Franchise

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

Franchise

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาด้านการทำวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน คู่หมั้น แต่งงาน การแปลเอกสาร การจดทะเบียนสมรสกับช่าวต่างชาติ ไทยวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง ในรูปสาขา โดยตั้งเป้าหมาย การขยายสาขาแบบ 1 จังหวัด 1 สาขา

การสมัคร วีซ่าในปัจจุบันของคนไทย ไม่ได้แค่เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ยังมีเรื่องการขอวีซ่าเพื่อไปเยียมเยือน แฟน เพื่อน ครอบครัว การยื่นสมัครวีซาคู่หมั้น แต่งงาน ติดตามครอบครัว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่านักลงทุน ซี่งต้องใช้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินการวีซาเหล่านี้ภายใต้แนวคิด Visa Togo ทำวีซ่าเป็นเรื่องง่าย

ลักษณะกิจการแฟรนไชส์ : บริการเกี่ยวกับสมัครวีซ่าทั่วโลก
ค่าแฟรนไชส์ : 300,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
งบการลงทุน : 200,000 บาท
ค่าบริหาร : 45 %

ข้อมูลทั่วไป

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2554
ปีที่ขายแฟรนไชส์ พ.ศ. 2563

ความเป็นมา

ประวัติธุรกิจ

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการภายใต้การบริหารของ Knight Consultant Worldwide Company Limited ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2554 โดยเริ่มแรกใช้ตราสินค้าคือ Knight Visa Help Point ซึ่งปัจจุบัน มีสาขาใน 6 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยปัจจุบันบริษัทมีตราสินค้าทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่
– Knight Visa Help Point
– Thai Visa Help Point
– Visatogo
– Visatogo Asia

นอกจากนี้ยังมีบริการ การหาคู่ต่างชาติ ภายใต้ ตราสินค้า
– Be Dating World

และในปี 2563 ทางบริษัท กำลังดำเนินการ ศูนย์การศึกษาต่างประเทศ ภายใต้ ตราสินค้า
– Knight Education For Life

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการให้คนไทยที่ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน กับสถานทูตต่าง ๆ ในประเทศไทย มากกว่า 1,000 คนต่อปี รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ไทยวีซ่า และการแปลเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของการทำงานของเราไม่ใช่เพียงแค่การกรอกฟอร์มและจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงแนวทาง การนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์ของลูกค้าต่อสถานทูต

สินค้าและบริการ

– การขอวีซ่าทั่วโลก
– วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน
– วีซ่าคู่หมั้น /แต่งงาน
– วีซ่านักเรียน/ทำงาน /นักลงทุน
– จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
– แปลเอกสาร
– จองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม
– ประกันการเดินทาง
– ไทยวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
– ทัวร์ใน-ต่างประเทศ

บริการเพิ่มเติมอนาคต
– เคาน์เตอร์ชำระบิล ค่าบริการ
– ขนส่งไปรษณีย์
– บริการจัดหาคู่
– ศึกษาต่อต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

โดยกลุ่มลูกค้าเราแยกเป็น 2 ประเภท

1.กลุ่มลูกค้าหลัก คือ คนไทยที่มีแฟนต่างชาติ ต้องการวีซ่าระยะสั้นในการเดินทาง คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าประเภทระยะยาว คือ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เพื่อย้ายถิ่นฐานพำนัก รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และในบางกรณี คือการขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปพำนักต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าหนึ่งท่าน อาจใช้หลายบริการจากบริษัทฯ

2.กลุ่มลูกค้ารอง คือ คนไทยหรือคนต่างชาติพำนักในไทย ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยวีซ่าระยะสั้น คือวีซ่าท่องเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ อาทิ อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น

โดยทั้งสองกลุ่ม ใช้สินค้าบริการเดียวกัน แตกต่างกันที่เงื่อนไขในการบริการ ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทางบริษัทฯ บริการ ถึง 4 รูปแบบให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ

กลุ่มตลาดเป้าหมาย

ตลาดเป้าหมายของบริษัท ในส่วนการขอวีซ่าแยกออก เป็น 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว คนไทยและชาวต่างชาติพำนักในไทย ที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว ระยะสั้น
  • กลุ่มยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือน คนไทยและชาวต่างชาติพำนักในไทย ที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อไปท่องเที่ยวและพำนักชั่วคราวกับ แฟน ญาติ หรือครอบครัว
  • กลุ่มวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน คนไทย ที่มีคู่สมรสชาวต่างชาติและต้องการย้ายถิ่นพำนักถาวรไปยังประเทศคู่สมรส
  • กลุ่มวีซ่าทำงาน นักเรียน คนไทยที่ต้องการไปทำงาน หรือศีกษายังต่างเทศ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว
  • กลุ่มการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ คนไทยที่มีคู่สมรสชาวต่างชาติ และต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
  • กลุ่มไทยวีซ่า คนต่างชาติที่ต้องการพำนักในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบนักเรียน นักธุรกิจ เกษียณ หรือติดตามคู่สมรสไทย

บริษัทต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการตลาดออนไลน์ มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์เพื่อความสะดวก มีการรับส่งเอกสารผ่านทางแมสเซ็นเจอร์ ในบางกรณีมีการนัดเข้ามายังบริษัทเพื่อประมวลผลครั้งสุดท้ายก่อนยื่นวีซ่า

จำนวนสาขา

สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ยูนิต 8G ชั้น8 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สาขาต้นแบบ พัทยา
ที่อยู่: 190/11 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เป้าหมาย

ภายใน 1 ปี
-ในปี 2563 มีเฟรนด์ไชส์ 20 สาขา

ภายใน 3 ปี
-ขยายไปในกลุ่มอาเซี่ยน AEC
-เพิ่มเครื่องมือเทคโนโลยีให้กับองค์กร
-ให้เฟรนด์ไขส์ ให้มีธุรกิจมั่นคง ระยะยาว

ภายใน 5 ปี
-การร่วมทุน
-เข้าตลากดหลักทรัพย์ในไทย MAI

การลงทุน

การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์วีซ่าทูโก
-รูปแบบร้าน ออฟฟิศสำนักงาน
-ขนาดพื้นที่
-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
-งบลงทุน 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้ลงทุน

เงื่อนไขโดยสังเขป
1. สัญญาแฟรนไชส์มีระยะสัญญา 3 ปี
2. แฟรนไชส์ซอว์คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นต้นทุน 55% จากรายได้หลังหักค่าธรรมเนียมสถานฑูต
3. แฟรนไชส์ซีต้องใช้ Software ตามที่บริษัทกำหนด และยินยอมให้เชื่อมเครือข่ายกับบริษัท
4. การจดทะเบียนบริษัท แฟรนไชส์ซีห้ามใช้ชื่อ และ ตราสำคัญที่ใกล้เคียงกับบริษัท
5. Franchisee ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ถ้า Franchisee ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที

หลักเกณฑ์ในการเลือกแฟรนไชส์ซ์
1. เป็นนิติบุคคล
2.ไม่ติดเครดิตบูโร มีสภาพคล่องทางการเงิน
3. มีงบประมาณการลงทุน
4. เป็นเจ้าของ หรือมีสัญญาเช่าพื้นที่ที่จะเปิดแฟรนไชส์วีซ่าทูโก ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีเงินสำหรับลงทุนธุรกิจเพียงพอ

สิ่งที่ได้รับ
1. ระบบการจัดการ เครื่องมือ โปรแกรม
2. การอบรม
3. การดูแลเรื่องโลเคชั่น
4. การทำการตลาด
5. ให้คำปรึกษาการบริหารองค์กร

ติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียด

ชื่อบริษัท : บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมานิตา เทียมใส
ที่อยู่ : 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ยูนิต 8G ชั้น8 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ : 087-782-3848
อีเมล์ : visatogo.director@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.visatogo.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/visatogoth/
Official Account Line : @visatogofranchise

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา