รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ทำไมถูกปฎิเสธวีซ่า? Why Rejected Visa ?

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ทำไมถูกปฎิเสธวีซ่า? Why Rejected Visa ?

การถูกปฏิเสธวีซ่านั้นเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือเจ้าหน้าที่สถานทูตยังไม่เชื่อถือเอกสารหรือคำสัมภาษณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่า บางคนอาจจะมี Sponsor (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) แล้ว เกิดข้อสังสัยว่าทำไมยังถูกปฏิเสธ เพราะเจ้าหน้าที่สถานทูตจะพิจารณาเอกสารและสถานภาพผู้ขอวีซ่าเป็นหลัก ทำให้ผู้ขอวีซ่าประมาทในข้อมูลของผู้ยื่นเอง

การยื่นของวีซ่าทุกประเภท นอกจากการที่เราจะต้องทำตามกฎเงื่อนไขของสถานทูตแล้ว การกรอกฟอร์ม เอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นเข้าไปต้องมีความสัมพันธ์กัน และการอธิบายข้อมูลเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งผู้ยื่นขอวีซ่าและ Sponsor ไม่ใช่แค่กรอกฟอร์ม และจัดเอกสารเพียงเท่านั้น รวมถึงการสัมภาษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งขององการพิจรณาผลวีซ่า

ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน หากไม่พร้อมสมบูรณ์ คุณก็อาจเป็นคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สถานทูตไม่อนุมัติวีซ่า

เหตุผลการปฏิเสธของสถานทูต อาทิ
 • หลักฐานแสดงสถานภาพความมั่นคงในประเทศไทยไม่เพียงพอ
 • หลักฐานความสัมพันธ์ กับSponsor ไม่น่าเชื่อถือ
 • ไม่สามารถเชื่อได้ว่าผู้สมัครวีซ่าจะเดินทางกลับตามกำหนดระยะที่ขอวีซ่า
 • เอกสารไม่มีความพร้อมในการยื่นสมัคร
 • ยื่นวีซ่าผิดประเภท
แนวทางแก้ไข ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า
 • พิจารณาเอกสารที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกว่าครบถ้วนสมสมบูรณ์หรือไม่
 • พิจารณาจากเอกสารปฎิเสธจากสถานทูตแนบมาว่าเจ้าหน้าที่ฯให้ความเห็นอย่างไรในการปฏิเสธวีซ่า
 • การยื่นเข้าไปใหม่ หรือจะอุทธรณ์ จะใช้วิธีการแบไหน
 • กำหนดแนวทางแก้ไข อธิบาย เอกสารเพิ่มเติม
 • การยื่นเอกสารหลักและเพิ่มเติมเอกสารชี้แจ้ง
 • การสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสาร ทางผู้สมัครวีซ่า

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา