รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ขอวีซ่าแบบเร่งด่วนประเทศอังกฤษ (Super Priority Visa) รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ขอวีซ่าแบบเร่วด่วนประเทศอังกฤษ Super Priority Visa

ขอวีซ่าแบบเร่งด่วนประเทศอังกฤษ (Super Priority Visa) รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ

(Super Priority Visa)

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้สามารถที่จะได้รับผลการสมัครวีซ่า ภายใน 24 ชั่วโมง

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ มีบริการให้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการให้พิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านแบบเร่งด่วนพิเศษ

ตามประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้

• วีซ่าเยี่ยมเยือน  (ไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเครือจักรภพ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรและสำหรับวีซ่าประเภทติดตามนายจ้าง )

• วีซ่า Tier 2  แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย และวีซ่าผู้ติดตาม

• วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน(ทำงานชั่วคราว หรือ อาชีพด้านการออกแบบ และการกีฬา)  และต้องเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรมในสหราชอาณาจักร ในรูปแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ของการทำงานในประเทศไทย

• วีซ่า Tier 4 General, Tier4 Child และ Tier4 Dependents แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย และวีซ่าผู้ติดตาม

แต่อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากคำร้องขอวีซ่าของท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นเดียวกัน

คำร้องขอวีซ่าของท่านอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด ในกรณีดังต่อไปนี้:

• ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหราชอาณาจักรและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกเนรเทศ ขับไล่ หรือถูกขอให้เดินทางออกนอกสหราชอาณาจักรและ/หรือ;

• ท่านเคยพักอาศัยในสหราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้และ/หรือ;

• ท่านเคยถูกกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรสั่งลดระยะเวลาพำนักอาศัยในประเทศและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรปฏิเสธไม่ให้วีซ่าพัก อาศัยต่อในประเทศและ/หรือ;

• ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในกลุ่มเชงเกน และ/หรือ;

• ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน กักขัง หรือดำเนินคดีฐานกระทำความผิดในสหราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใด และ/หรือ;

• ท่านอยู่ระหว่างรอลงอาญาในประเทศใด ๆ และ/หรือ;

• ท่านเคยกระทำความผิดคดีอาญาในประเทศใด ๆ

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้ เนื่องจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถพิจารณาคำร้องของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้ ท่านจะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ

ผลการสมัครวีซ่า ภายใน 24 ชั่วโมง บริการคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเสริม และมีค่าบริการเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า

บริการคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้สามารถขอใช้บริการได้ ระหว่าง 8:30 ถึง 9:45 ตั้งแต่วันจันทร์ถึง ศุกร์ และ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

โปรดทราบ: บริการนี้ไม่มีให้บริการสำหรับประเภทวีซ่าด้านล่าง

  • ผู้มาเยือน

  • ผู้เยี่ยมชมธุรกิจ

  • นักศึกษามาเยี่ยม

  • มาเยี่ยมครอบครัว

  • แขกผู้มาเยี่ยมเยียน

  • ทางผ่าน

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา