รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ขั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ขั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย 🇹🇭

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1.หนังสือเดินทาง (Passport)
2.VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
3.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมโครงการไม่กักตัวจากรายชื่อ 63 ประเทศ และ Sandbox
4.ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
5. เอกสารยืนยันการจอง AQ หรือ SHA+ ตามข้อกำหนดของแต่ละโครงการ พร้อมใบเสร็จที่แสดงว่าชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงแบบฟอร์ม Immigration) และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code”

ขั้นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1.แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค
3. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงแรมที่ท่านได้จองไว้ โดยรถของทางโรงแรมเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื้อโควิด-19
เมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่ได้จองไว้ ทางโรงแรมจะดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเมื่อผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็น “ลบ” ก็สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้

#กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา